CIT dla spółek komandytowych w 2021 r.

CIT dla spółek komandytowych w 2021 r.

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. mocą której w 2021 r. spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. Od 1 stycznia albo 1 maja 2021 r. (w zależności od dokonanego przez spółkę wyboru) spółka komandytowa staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że spółki komandytowe będą musiały rozliczać i płacić podatek dochodowy od osób prawnych. 
Podstawowa wysokość stawki podatku dochodowego to 19% od osiągniętego dochodu. Jeżeli spółka komandytowa będzie mogła zostać uznana za tzw. małego podatnika stawka ta wyniesie 9% .
Verified by ExactMetrics