GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLSKIEGO ŁADU

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLSKIEGO ŁADU

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLSKIEGO ŁADU

Polski Ład to program reform społeczno-gospodarczych mający na celu przezwyciężenie skutków pandemii i odbudowę gospodarczą naszego kraju. Poniżej przedstawiamy Państwu 10 rozdziałów, z których składa się program oraz główne założenia każdego z nich.

 

  1. PLAN NA ZDROWIE

–  zwiększenie wydatków na zdrowie do 7% w relacji do PKB. Nowe środki będą̨ przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie,
– wyższe wynagrodzenia kadr medycznych i zachęcenie młodych ludzi do podjęcia pracy w służbie zdrowia poprzez wprowadzenie szybszej ścieżki wejścia do zawodu i zwiększenie wynagrodzenia dla młodych lekarzy,
– zniesienie limitów u specjalistów, czego efektem będzie skrócenie kolejek,
– „PROFILAKTYKA 40+” dla każdego Polaka, który ukończył 40 wiek życia. Każdy z nich będzie mógł otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych,
– usprawnienie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

  1. UCZCIWA PRACA- GODNA PŁACA

– podniesienie kwoty wolnej dla wszystkich pracujących Polaków do 30 tys. zł, czego skutkiem będą niższe podatki dla osób o niskich i średnich dochodach, a dla zarabiających płacę minimalną całkowity brak podatku,
– podniesienie progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł, dzięki czemu podatek ze stawką 32% będzie dotyczyć tylko tych dochodów uzyskanych powyżej 120 tys. zł.,
– wspieranie zatrudnienia wśród osób poszukujących pracy i pracodawców poszukujących pracowników,
– wprowadzenie ulgi pit na powrót z emigracji i możliwość skorzystania z 50% odliczenia podatku przy rocznym zeznaniu podatkowym przez 2 lata po powrocie do kraju,
– likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn i wzmocnienie polityki antydyskryminacyjnej. Dzięki temu pracownicy będą mogli zażądać od pracodawcy informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same lub podobne obowiązki,
– zapewnienie godnej pracy dla osób młodych poprzez inwestowanie w ich rozwój na początku ścieżki zawodowej.

  1. DEKADA ROZWOJU

– rozbudowa sieci autostrad i dróg ekspresowych, rozwój i remont dróg lokalnych, inwestycje w drogi kolejowe, budowa obwodnic,
– nowe i ekologiczne tabory autobusowe, rozbudowa kolei aglomeracyjnej, inwestycje w porty i centra logistyczne,
– modernizacja placówek medycznych, edukacyjnych sportowych i kulturalnych, rewitalizacja przestrzeni publicznej,
– rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa lokalnych oczyszczalni, program wymiany źródeł ciepła, fotowoltaika.

  1. RODZINA I DOM W CENTRUM ŻYCIA

– realizacja programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”,
– powszechny i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych dla wszystkich kobiet w ciąży,
– korzystniejsze rozliczanie podatków dla małżeństw,
– wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego dla rodziców o łącznej kwocie 12 tys. zł, który rodzice będą mogli wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim i kolejnym dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Rodzice sami wybiorą wariant: po 1000 zł miesięcznie przez rok lub po 500 zł miesięcznie przez dwa lata,
– większa elastyczność pracy dla rodziców poprzez świadczenie pracy w formie telepracy bądź pracy zdalnej, pracę w zmniejszonym wymiarze godzin lub przesunięcie godzin rozpoczynania i kończenia pracy.

  1. POLSKA- NASZA ZIEMIA

– zmniejszenie biurokracji dla małych rolników,
– stworzenie monitoringu upraw rolnych dających informację o potencjalnych zagrożeniach i startach w produkcji roślinnej,
– zachęty finansowe dla rolników wprowadzających nowe technologie do swoich gospodarstwach.

  1. PRZYJAZNA SZKOŁA I KULTURA NA NOWY WIEK

– narodowy edukacyjny program wyrównywania szans po Covid-19, aby zniwelować wzrost luki edukacyjnej,
– wyposażenie każdej szkoły w gabinet psychologiczno-pedagogiczny,
– utworzenie nowego programu stypendialnego dla najlepszych w kategoriach: sport, zaangażowanie społeczne, osiągnięcia artystyczne, działania proprzedsiębiorcze,
– wprowadzenie interaktywnej platformy zawierającej bazę informacji na temat wszystkich dostępnych stypendiów lub staży.

  1. DOBRY KLIMAT DLA FIRM

– małe firmy mogą liczyć na niższe podatki dzięki wprowadzeniu wyższej kwoty wolnej od podatku. Te firmy, których dochody nie przekraczają 6 tys. zł. miesięcznie, mogą zaoszczędzić nawet 2 tys. zł rocznie,
– wprowadzenie Programu Powrotu Kapitału dla Polaków, którzy posiadają majątek lub ukryte dochody za granicą. W ramach programu będzie można powrócić z majątkiem i dochodami bez obaw o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania,
– wprowadzenie ulg na sekcję B+R, automatyzację i robotyzację produkcji, które pobudzą przedsiębiorców do inwestycji w projekty rozwojowe,
– wprowadzenie proporcjonalnej do dochodu składki zdrowotnej dla jednoosobowych firm i zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

  1. CZYSTA ENERGIA, CZYSTE POWIETRZE

– usprawnienie i poszerzenie programu Czyste Powietrze i Mój prąd,
– likwidacja betonu i asfaltu w miastach i nasadzenie drzew i krzewów oraz tworzenie mikroparków, zielonych ścian i dachów,
– dopłaty do autobusów i samochodów elektrycznych i wodorowych, infrastruktury ładowania i tankowania oraz wsparcie dla rozwoju polskiego przemysłu samochodów elektrycznych.

  1. CYBERPOLAND 2025

– wyposażenie każdego gospodarstwa w sieć internetową,
– brak opłaty skarbowej za realizowanie usługi publicznej w formie online,
– rozwój e-usług i poszerzenie elektronicznych systemów tożsamości, tj. Profil Zaufany, mObywatel, eDowód.

  1. ZŁOTA JESIEŃ ŻYCIA

– emerytury i renty do 2500 zł bez podatku PIT,
– elastyczna praca dla osób w wieku przedemerytalnym,
– zerowy pit dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego,
– darmowe leki dla osób powyżej 70 roku życia,
– zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym i zawodowym.

 

Verified by ExactMetrics