Minimalne wynagrodzenie w 2022 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 r.

Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3.010,00 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. 
 
Według aktualnych przepisów Pracownik pracujący na pełnym etacie z wynagrodzeniem w wysokości kwoty minimalnej otrzyma netto 2.209,56 zł. 
 
Jeżeli „Polski Ład” uchwalony będzie w obecnie proponowanej formie Pracownik otrzyma wynagrodzenie netto 2.363,56 zł.
Verified by ExactMetrics