Najem indywidualny opodatkowany tylko w ramach ryczałtu

Najem indywidualny opodatkowany tylko w ramach ryczałtu

Od 2022 roku osoby uzyskujące dochody z najmu indywidualnego (prywatnego) nie będą miały możliwości opodatkowania tego dochodu na zasadach ogólnych. Dochody te będą opodatkowane wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów, co oznacza brak możliwości odliczania kosztów utrzymania i amortyzacji. Podatek trzeba będzie naliczyć od każdej złotówki, na ryczałcie nie ma bowiem kwoty wolnej.

Stawka ryczałtu od przychodów z najmu wynosić będzie:

– 8,5% dla przychodów poniżej 100.000 PLN rocznie,

– 12,5% od nadwyżki ponad 100.000 PLN rocznie.

Tym, którzy koniecznie chcą odliczać koszty pozostaje założenie działalności gospodarczej
i rozliczanie najmu w firmie. Wtedy mogą wybrać skalę podatkową albo podatek liniowy 19%.

Verified by ExactMetrics