Oferta OLD

Atutem naszego biura rachunkowego jest długoletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności księgowo-doradczej oraz własne zaplecze kadrowo płacowe. Posiadamy dwa oddziały księgowe w Sędziszowie Młp. oraz w Ropczycach oraz planujemy w najbliższej przyszłości otworzyć kolejny odział w Dębicy. Wszystkie usługi świadczymy z dołożeniem należytej staranności oraz z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta.
Dzięki współpracy z naszym biurem rachunkowym, możecie Państwo skupić się na prowadzeniu firmy
a obsługę księgową pozostawić nam. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta.
Informujemy również, iż w ramach naszych usług gratis odbieramy dokumenty księgowe od naszych
klientów.
W naszej ofercie klient może wybrać jednakową stawkę ryczałtową na cały rok, na podstawie prognozowanej ilości dokumentów, ustaloną indywidualnie dla firmy. Drugą opcją jest abonament księgowy uzależniony od ilości dokumentów w danym miesiącu, Faktura wystawiana
na koniec miesiąca.

Oferujemy:

▪ wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej

▪ rejestrację spółek
▪ konsultacje w sprawie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania
▪ przygotowanie dokumentów rejestrowych (VAT-R i inne)
▪ konsultacje księgowe
▪ kontakt z Urzędem Skarbowym
▪ wsparcie przy staraniu się o dofinansowania z Urzędu Pracy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

▪ kontrolę dokumentów pod względem formalno rachunkowym
▪ prowadzenie ewidencji przychodów
▪ prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
▪ sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
▪ sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28

Podatkowa książka przychodów i rozchodów:

▪ kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym
▪ bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
▪ prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
▪ prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
▪ sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych informacji.
▪ miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego.
▪ sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L
▪ sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

Księgi handlowe:

▪ kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym
▪ bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
▪ prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT
▪ sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
▪ miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
▪ sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
▪ sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
▪ sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
▪ bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
▪ na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont

Kadry i płace:

▪ sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA
▪ wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
▪ wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
▪ naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego
▪ wyliczanie miesięcznych składek ZUS sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
▪ przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników.
▪ sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
▪ sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych
▪ kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również innymi instytucjami państwowymi w zakresie rozliczeń pracowniczych

Verified by ExactMetrics