Przedłużono terminy składania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla: *jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące, *jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe do dnia 31 lipca 2021 r.

Przedłużono terminy składania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla: *jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące, *jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe do dnia 31 lipca 2021 r.

Verified by ExactMetrics