Wydłużenie terminu rozliczania składek zdrowotnych i społecznych

Wydłużenie terminu rozliczania składek zdrowotnych i społecznych

Ujednolicone mają zostać terminy rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych.
Obecnie są one płacone:

– przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do 10-go kolejnego miesiąca,

– przez przedsiębiorców zatrudniających pracowników do 15 kolejnego miesiąca.

Terminy te mają zostać przedłużone do 20-go kolejnego miesiąca dla wszystkich przedsiębiorców.