Wykup prywatny auta z leasingu

Wykup prywatny auta z leasingu

Z początkiem 2022 roku przedsiębiorcy utracą korzyści wynikające z możliwości wykupu leasingowanego samochodu bezpośrednio do majątku prywatnego, który pozwalał m.in. na sprzedaż samochodu osobowego bez żadnych podatków już po pół roku od wykupienia go z leasingu. Okres,
w którym sprzedaż pojazdu zostanie obciążona podatkami wydłużony zostanie z 6 miesięcy do 5 lat. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca będzie chciał wykupić pojazd na majątek prywatny, a następnie go sprzedać, będzie mógł to uczynić bez podatku dopiero po upływie 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym została zapłacona ostatnia rata.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać dla wszystkich wykupów dokonanych począwszy od
1 stycznia 2022 r
. Ministerstwo Finansów nie przewiduje w tym zakresie okresów przejściowych.

Na pocieszenie możemy jedynie dodać, że przedsiębiorcy, którzy dokonają prywatnego wykupu przedmiotu leasingu w 2021 r., zaś jego sprzedaż nastąpi w 2022 r., będą do tej transakcji stosować przepisy w dotychczasowym brzmieniu.

Verified by ExactMetrics