Wysokość składki zdrowotnej od 2022 roku

Wysokość składki zdrowotnej od 2022 roku

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zależna będzie od sposobu opodatkowania przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) będzie płacił składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu.

Dla tych przedsiębiorców, którzy wybiorą 𝐩𝐨𝐝𝐚𝐭𝐞𝐤 𝐥𝐢𝐧𝐢𝐨𝐰𝐲 ma ona wynosić 4,9% dochodu, ale nie mniej niż 270 PLN (9% od minimalnego wynagrodzenia za pracę)

Dla przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od uzyskiwanych przez nich przychodów. I tak składka zdrowotna wyniesie:

– dla firm o przychodach do 60.000 PLN – 9% liczone od podstawy równej 60% przeciętnego wynagrodzenia,
– dla firm o przychodach pomiędzy 60.000 – 300.000 PLN – 9% liczone od podstawy równej 100% przeciętnego wynagrodzenia,

– dla firm o przychodach powyżej 300.000 PLN – 9% liczone od podstawy równej 180% przeciętnego wynagrodzenia. 

Dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – składka zdrowotna wynosić ma 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zlikwidowana została możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od podatku.